Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
TĂNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung Công bố số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên sau khi Công ty giao dịch bán thành công 5.000 cổ phiếu quỹ.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi thực hiện bán cổ phiếu quỹ: 12.495.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán: 5.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi thực hiện bán cổ phiếu quỹ: 12.500.000 cổ phiếu.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 307 730
   Tháng: 613 390
   Năm:40 332 474
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 83
Online: 15
Lũy kế: 1123721
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa