Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
CHỐT DANH SÁCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

• Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2014.
• Lý do và mục đích: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.
• Tỷ lệ thực hiện : 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
• Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6/2014, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
• Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, số 10 Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa.
• Nội dung họp: Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 314 310
   Tháng:5 323 660
   Năm:81 480 080
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 15
   Tháng: 108
   Năm: 809
Online: 20
Lũy kế: 944904
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa