Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TRẢ CỔ TỨC.
Công ty cp Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo chốt DS thanh toán cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2013.
2. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu)
Trong đó:
+ Thanh toán phần cổ tức còn lại năm 2012: 10%.
+ Tạm ứng đợt 1 năm 2013: 5%.
- Thời gian thực hiện: 20/05/2013
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung vào các ngày từ ngày 20/05/2013 và xuất trình CMND.
+ Chứng khoán lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại CTCK nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

Chi tiết xem file đính kèm.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 314 310
   Tháng:5 323 660
   Năm:81 480 080
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 15
   Tháng: 108
   Năm: 809
Online: 26
Lũy kế: 944943
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa