Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 như sau:
1. Thời gian: 08h ngày 03 tháng 4 năm 2013.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty tại số 10 Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa
3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần SEB hoặc người được Cổ đông uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ: Ngày 11 tháng 03 năm 2013.
5. Thời gian đăng ký tham dự: Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi cho Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax trước 17h ngày 31/03/2013 theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung - số 10 Lam Sơn, phường Phước Hoà, TP Nha Trang; tỉnh Khánh Hoà.
Điện thoại: (058) 3878.092 Fax: (058) 3878. 093
6. Nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
7. Giấy tờ liên quan : Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc sổ chứng nhận cổ phần để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
8. Các vấn đề khác:
- Gửi kèm thông báo cho Cổ đông bao gồm: Chương trình đại hội; Mẫu giấy ủy quyền; Mẫu giấy đề nghị bổ sung chương trình đại hội; Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội.
- Các tài liệu khác phục vụ kỳ họp sẽ được gửi trực tiếp cho các cổ đông trước giờ khai mạc đại hội. Quý Cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin hoặc tải tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thông qua file đính kèm bên dưới.
Trân trọng thông báo./.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 308 690
   Tháng:1 896 870
   Năm:52 779 324
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 14
Lũy kế: 1171479
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa