Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
NGHỊ QUYẾT HỌP HĐQT CÔNG TY, KỲ HỌP LẦN THỨ 14, NHIỆM KỲ 2
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông Nghị quyết họp HĐQT Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 401 400
   Tháng:9 943 070
   Năm:9 943 070
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 48
Lũy kế: 1010158
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa