Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với nội dung như sau:

• Tài khoản thực hiện giao dịch: 007C810010 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh.
• Mã chứng khoán: SEB
• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
• Tổng số lượng đăng ký mua lại: 1.000.000 cổ phiếu
• Số lượng đã thực hiện: 5.000 cổ phiếu
• Lý do không thực hiện hết lượng đăng ký: giá không đạt kỳ vọng, không khớp lệch.
• Thời gian thực hiện theo đăng ký: từ ngày 11/07/2012 đến ngày 11/10/2012.
• Thời gian đã thực hiện: từ ngày 11/07/2008 đến 11/10/2012.
• Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 5.000 cổ phiếu
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 387 620
   Tháng: 702 280
   Năm:61 483 554
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 285
Online: 24
Lũy kế: 1209686
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa