Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO CHỐT DS THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2011 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2012 BẰNG TIỀN
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2012
2. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu)
Trong đó:
+ Thanh toán phần cổ tức còn lại năm 2011: 4%.
+ Tạm ứng đợt 1 năm 2012: 11%.
- Thời gian thực hiện: 07/09/2012
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung vào các ngày từ ngày 07/09/2012 và xuất trình CMND.
+ Chứng khoán lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại CTCK nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 387 620
   Tháng: 702 280
   Năm:61 483 554
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 285
Online: 17
Lũy kế: 1209721
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa