Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ.
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua lại làm cổ phiếu quỹ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/07/2012
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/10/2012
- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCK NH Công Thương VN.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 317 350
   Tháng: 953 280
   Năm:51 835 734
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 37
Lũy kế: 1166520
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa