Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PT ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ ĐÃ BÁN 700.000 CP.
1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà
2. Mã chứng khoán: SEB
3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 700.000 CP (tỷ lệ 5,6%)
4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 700.000 CP
5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
6. Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/06/2012.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 317 350
   Tháng: 953 280
   Năm:51 835 734
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 17
Lũy kế: 1166462
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa