Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN.
Căn cứ thông báo giao dịch cổ phiếu ngày 04/06/2012 của Cty CP ĐTXD và PTĐT Sông Đà, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Cty CP ĐTXD và PTĐT Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Nhà G10, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102186917
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, xây dựng............
3. Mã chứng khoán giao dịch: SEB
4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 700.000 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 cổ phiếu.
6. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% VĐL.
7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 04/06/2012 đến ngày 15/07/2012.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 317 350
   Tháng: 953 280
   Năm:51 835 734
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 20
Lũy kế: 1166491
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa