Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2011
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2011 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2012
3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011:
- Tỷ lệ thực hiện: 9%/mệnh giá (900 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: 28/02/2012
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung vào các ngày từ ngày 28/02/2012 và xuất trình CMND.
+ Chứng khoán lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại CTCK nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 317 350
   Tháng: 953 280
   Năm:51 835 734
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 17
Lũy kế: 1166541
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa