Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ÔNG TRẦN ĐÌNH NHÂN.
Căn cứ báo cáo giao dịch cổ phiếu ngày 19/12/2011 của bà TRẦN THỊ ANH THI, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: TRẦN THỊ ANH THI
2. Quốc tịch: Việt Nam
3. Mã chứng khoán giao dịch: SEB
4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 0 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 7.500 cổ phiếu.
7. Nguyên nhân không mua hết số lượng đăng ký: Thị trường không thuận lợi.
8. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.500 cổ phiếu.
9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/10/2011 đến ngày 16/12/2011.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 317 350
   Tháng: 953 280
   Năm:51 835 734
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 40
Lũy kế: 1166524
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa