Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
NGHỊ QUYẾT HĐQT KỲ HỌP LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ II
Công ty CP Đầy tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo Nghị quyết kỳ họp lần thứ XI, nhiệm kỳ II của HĐQT Công ty ngày 21/11/2011.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 317 350
   Tháng: 953 280
   Năm:51 835 734
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 21
Lũy kế: 1166481
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa