Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN.
Căn cứ thông báo giao dịch cổ phiếu ngày 12/10/2011 của bà TRẦN THỊ ANH THI là vợ của Ông TRẦN ĐÌNH NHÂN hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: TRẦN THỊ ANH THI
2. Quốc tịch: Việt Nam
3. Mã chứng khoán giao dịch: SEB
4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 0 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 cổ phiếu.
6. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0016% VĐL.
7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 17/10/2011 đến ngày 16/12/2011.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 317 350
   Tháng: 953 280
   Năm:51 835 734
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 20
Lũy kế: 1166479
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa