Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH 18/2008/QĐ-BCT NGÀY 18/07/2008.
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đã thanh lý Hợp đồng mua bán điện trước đây ký với Tập đoàn điện lực Việt Nam, sau đó được chuyển giao Cty CP Điện lực Khánh Hòa với giá bán điện là 610 đồng/kWh. Ngày 31/05/2011, Công ty đã ký Hợp đông mua bán điện mới với Cty CP Điện lực Khánh Hòa theo Hợp đồng mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT nêu trên và biểu giá chi phí tránh được do Cục điều tiết Điện lực ban hành hàng năm. Việc ký lại Hợp đồng theo Quyết định 18/2008/QĐ-BCT với biểu giá chi phí tránh được và lợi thế của nhà máy, giá bán điện bình quân và doanh thu hàng năm sẽ tăng đáng kể.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 318 650
   Tháng:3 153 470
   Năm:54 035 924
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 18
Lũy kế: 1176665
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa