Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 11/03/2011
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo Nghị quyết HĐQT số 183 CT/HĐQT ngày 11/03/2011.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 401 400
   Tháng:9 943 070
   Năm:9 943 070
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 19
Lũy kế: 1010128
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa