Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN ÔNG ĐINH QUANG CHIẾN
Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch của ông Đinh Quang Chiến, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo như sau:

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: ĐINH QUANG CHIẾN
- Quốc tịch: Việt Nam
- Mã chứng khoán giao dịch: SEB
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 16% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,80% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,80% vốn điều lệ.
- Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 16,8% vốn điều lệ
- Mục đích thực hiện giao dịch: thay đổi tỉ lệ nắm giữ.
- Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 15/12/2010 đến 15/02/2011.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 176 400
   Tháng:1 515 050
   Năm:62 296 324
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 30
   Tháng: 38
   Năm: 323
Online: 22
Lũy kế: 1214112
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa