Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đinh Quang Chiến ngày 13/12/2010, Công ty CP ĐT và PT Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: ĐINH QUANG CHIẾN
- Quốc tịch: Việt Nam
- Mã chứng khoán giao dịch: SEB
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 16,00% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,80% vốn điều lệ.
- Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 16,80% vốn điều lệ
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 15/12/2010 đến ngày 15/02/2011.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 308 690
   Tháng:1 896 870
   Năm:52 779 324
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 12
Lũy kế: 1171428
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa