Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
CHỐT DANH SÁCH ĐỂ TRẢ CỔ TỨC LẦN 1 NĂM 2010 BẰNG TIỀN
Căn cứ Thông báo số 2238/TB-CNVSD ngày 26/10/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam-CN Thành phố Hồ Chí Minh, Cty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2010
- Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 10/11/2010
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức lần 1 năm 2010 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 6% (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng )
- Thời gian thực hiện: 02/12/2010
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung vào các ngày từ ngày 02/12/2010.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 318 650
   Tháng:3 153 470
   Năm:54 035 924
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 18
Lũy kế: 1176659
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa