Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN ÔNG ĐINH QUANG CHIẾN
Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch của ông Đinh Quang Chiến, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo như sau:

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: ĐINH QUANG CHIẾN
- Quốc tịch: Việt Nam
- Mã chứng khoán giao dịch: SEB
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.346.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 10,77% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 653.700 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 5,23% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 653.700 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 5,23% vốn điều lệ.
- Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 16% vốn điều lệ
- Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư.
- Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 24/09/2010 đến 06/10/2010.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 308 690
   Tháng:1 896 870
   Năm:52 779 324
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 12
Lũy kế: 1171488
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa