Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔG LỚN: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT
Căn cứ báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Công ty CP Chứng khoán Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo như sau:

- Tên nhà đầu tư tổ chức: CTCP Chứng khoán Sao Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6-8, tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 04.2220.1592 Fax: 04.2220.1590
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ hoặc người có liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.163.570 CP tương ứng tỷ lệ nắm giữ: 9,31%
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.163.500 CP
- Số lượng CP nắm giữ sau khi bán: 70 CP tương ứng với 0,00056%
- Ngày thay đổi sở hữu: ngày 11/05/2010.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 17
Lũy kế: 1030795
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa