Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔG LỚN: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà báo cáo thay đổi sử hữu cổ phiếu SEB theo báo cáo số 143/CT-TCKT ngày 30/07/2010.

- Tên nhà đầu tư tổ chức: CTy CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: P702, nhà G10, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3552.6354 Fax: 04.3552.6348
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 784.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 6,27% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 84.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,67% vốn điều lệ
- Ngày thay đổi sử hữu: ngày 27/07/2010
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 700.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,6% vốn điều lệ.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 18
Lũy kế: 1030776
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa