Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà đăng ký bán cổ phiếu SEB theo đăng ký giao dịch số 95/CT-TCKT ngày 24/05/2010.

1. Tên nhà đầu tư tổ chức: CTy CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà
2. Địa chỉ trụ sở chính: P702, nhà G10, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
3. Điện thoại: 04.3552.6354 Fax: 04.3552.6348
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 784.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 6,27% vốn điều lệ
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 784.200 cổ phiếu
6. Ngày đăng ký giao dịch: từ ngày 27/05/2010 đến ngày 27/07/2010
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 30
Lũy kế: 1030757
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa