Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
ÔNG ĐINH QUANG CHIẾN ĐĂNG KÝ MUA THÊM 200.000 CỔ PHIẾU SEB
Căn cứ thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Ông Đinh Quang Chiến, Công ty CP ĐT và PT Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:

1. Tên cổ đông thực hiện giao dịch: ĐINH QUANG CHIẾN
2. Quốc tịch: Việt Nam
3. Mã chứng khoán giao dịch: SEB
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.299.900 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 10,4% vốn điều lệ
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,6% vốn điều lệ.
6. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.499.900 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 12% vốn điều lệ
7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 20/05/2010 đến ngày 20/07/2010.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 20
Lũy kế: 1030729
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa