Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
ÔNG ĐINH QUANG CHIẾN TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA SEB
Căn cứ báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông. Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung trân trọng thông báo:

1. Tên cổ đông: Đinh Quang Chiến
2. Quốc tịch: Việt Nam
3. Mã chứng khoán sở hữu: SEB
4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 136.400 CP (tương đương với 1.09% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
5. Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.163.500 CP (tương đương với 9.3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
6. Số lượng CP nắm giữ sau khi mua: 1.299.900 CP (tương đương với 10.39% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
7. Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn: ngày 07/05/2010.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 14
Lũy kế: 1030715
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa