Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÀNH LẬP PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Căn cứ theo Quyết định số 166 CT/HĐQT, ngày 13.04.2010 của Hội đồng quản trị và Quyết định số 21 CT/NS, ngày 14.04.2010 của Tổng giám đốc Công ty. SEB thông báo việc sắp xếp lại các đơn vị chức năng trong Công ty, cụ thể như sau:

1. Thành lập phòng Hành chính Tổng hợp trên cơ sở sắp xếp lại và sát nhập phòng Đầu tư và phòng Hành chính Nhân sự Công ty. Bãi bỏ tên gọi phòng Đầu tư và phòng Hành chính Nhân sự.

2. Phòng Hành chính Nhân sự tạm thời thừa kế chức năng, nhiệm vụ của phòng Đầu tư và phòng Hành chính Nhân sự đến khi quy chế quản lý nội bộ thay đổi được phê duyệt.

3. Bổ nhiệm Ông Trịnh Giang Nam giữ chức danh Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng Hành chính Tổng hợp.
Trân trọng thông báo,
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 29
Lũy kế: 1030765
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa