Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SEB
Căn cứ theo Nghị quyết số 60 CT/HĐQT, ngày 24.03.2010 của Hội đồng quản trị về kỳ họp lần thứ VIII - Nhiệm kỳ II và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26.03.2010, đồng ý chấp thuận thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty. SEB xin công bố nội dung thay đổi cụ thể như sau:

Kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2010, các thành viên Hội đồng quản trị của SEB gồm có:
1. Ông Vi Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Đình Nhân - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Thay thế Ông Nguyễn Minh Tiến - Nghỉ chế độ hưu trí)
3. Ông Nguyễn Đức - Uỷ viên Hội đồng quản trị
4. Ông Ngô Đức Trung - Uỷ viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Hoài Nam - Uỷ viên Hội đồng quản trị
(Thay thế Ông Phạm Văn Dũng - Chuyển công tác theo điều động của cổ đông)
Trân trọng thông báo,
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 18
Lũy kế: 1030723
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa