Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Theo chương trình dự kiến, vào lúc 08 giờ 30, ngày 26.03.2010, tại Hội trường C, Nhà văn hoá tỉnh Khánh Hoà - Số 46 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà; SEB đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Kỳ họp do Hội đồng quản trị Công ty triệu tập và Chủ trì. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, các Tờ trình, báo cáo gửi các cổ đông cùng các vấn đề thảo luận và chương trình dự kiến đã được các cổ đông đồng thuận nhất trí cao thông qua. SEB xin trân trọng công bố toàn văn Nghị quyết của kỳ họp này đến Quý cổ

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 28
Lũy kế: 1030763
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa