Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
DỰ KIẾN NGÀY 25.02.2010 CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 26.01.2010 tại kỳ họp lần VII, nhiệm kỳ II. SEB đã có văn bản gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, đề nghị chốt danh sách cổ đông của SEB để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt II năm 2009 và quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. SEB xin công bố nội dung của văn bản này đến Quý cổ đông và các Nhà đầu tư; cụ thể như sau:
(Sau khi có văn bản chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, SEB sẽ có thông báo ngày chốt danh sách chính thức cụ thể sau)

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 18
Lũy kế: 1030722
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa