Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ II
Ngày 26 tháng 01 năm 2010; tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung - số 10 Lam Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức kỳ họp lần thứ VII, nhiệm kỳ II.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 16
Lũy kế: 1030812
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa