Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
1. Tên người thực hiện giao dịch: Vi Việt Dũng
2. Số CMT: 010426960 cấp ngày 05/07/2007 tại CA T/p Hà Nội
3. Điện thoại liên hệ: 058.3878.092 Fax: 058.3878.093
4. Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch Hội đồng quản trị
5. Mã chứng khoán giao dịch: SEB
6. Số lượng, cổ phiếu đang nắm giữ: 68.300 cp, chiếm tỷ lệ 0,0055%
7. Mục đích giao dịch: Cân đối tài chính cá nhân.
8. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 34.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đã bán: 000 cổ phiếu
10. Thời gian đăng ký bán: Từ ngày 16.10 đến 13.11.2009.
11. Lý do không giao dịch: Không đạt được mức giá kỳ vọng.
12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 68.300 cp
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 30
Lũy kế: 1030758
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa