Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (SEB) xin thông báo đến quý cổ đông của Công ty hình thức thanh toán cổ tức (với tỷ lệ 2,25% phần còn lại năm 2008 và 7,75% tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009) cho các cổ đông của Công ty theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 31.08.2009, cụ thể như sau:

I/ Cổ đông đã lưu ký (SEB chuyển VSD để VSD thanh toán trực tiếp cho các cổ đông thông qua các Công ty Chứng khoán)

II/ Cổ đông chưa lưu ký
1/ Công ty Điện lực 3 (Chuyển khoản cho Công ty Điện lực 3)
2/ CB CNV Tổng Công ty Sông Đà (Chuyển khoản Tổng Công ty Sông Đà nhờ chi hộ)
3/ CB CNV Công ty Điện lực 3 (Chuyển khoản Công ty Điện lực 3 nhờ chi hộ)
4/ CB CNV Cty SXKD & XNK Bình Minh (Chuyển khoản nhờ Cty SXKD XNK Bình Minh nhờ chi hộ)
5/ Cổ đông có tài khoản tại Vietcombank đã đăng ký với SEB (SEB chuyển khoản trực tiếp cho từng cổ đông)
6/ Cổ đông chưa có tài khoản (hoặc chưa đăng ký tài khoản với SEB) (Nhận tiền mặt tại trụ sở SEB)

Riêng đối với cổ đông chưa đăng ký tài khoản ngân hàng, vì điều kiện ở xa không thể đến nhận tiền mặt tại Công ty, đề nghị Quý cổ đông đăng ký các thông tin về tài khoản theo mẫu, gửi về Công ty để Công ty chuyển khoản trực tiếp cho Quý cổ đông.

Để thuận tiện cho việc thanh toán cổ tức các đợt sau và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, SEB kính đề nghị các Quý cổ đông chưa lưu ký, đăng ký lưu ký tại các Công ty chứng khoán mà cổ đông cảm thấy thuận tiện.
Xin trân trọng cảm ơn.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 15
Lũy kế: 1030804
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa