Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
VSD THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC ĐỂ SEB TRẢ CỔ TỨC
SEB nhận được văn bản số 1488 /TB-TTLK, ngày 14.08.2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); SEB công bố nội dung chính của văn bản:

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng:

- Tên TCPH: Cty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
- Trụ sở chính: 10 Lam Sơn. P.Phước Hoà, T/p Nha Trang, Khánh Hoà.
- Điện thoại: 058.3878.092 - Fax: 058.3878.093

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Cty Cp ĐT & PT Điện Miền Trung
- Mã Chứng khoán: SEB
- Mã ISIN: VN000000SEB6

- Loại Chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31.08.2009

- Lý do, mục đích: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2008 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cp (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
Trong đó:
+ Chi trả cổ tức còn lại của năm 2008: 2,25%.
+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009: 7,75%.

- Thời gian thực hiện: 23.09.2009.

- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với Chứng khoán đã lưu ký: NSHCK nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: NSHCK nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung từ ngày 23.09.2009 và xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân.

VSD tạm ngưng nhận lưu ký cổ phiếu SEB vào ngày 28.8, 31.8 và 01.09.2009.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 19
Lũy kế: 1030732
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa