Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG BAN LÃNH ĐẠO
Theo Quyết định số 121 CT/HĐQT, ngày 10.08.2009 của Hội đồng quản trị Công ty; SEB thông báo thay đổi nhân sự trong ban lãnh đạo Công ty như sau:

- Hội đồng quả trị chấp thuận cho Ông Ngô Đức Trung được từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 10.08.2009 để chuyển công tác đến đơn vị mới theo nguyện vọng của cá nhân.

- Kể từ ngày 10.08.2009, Ông Ngô Đức Trung thôi giữa chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty và chuyển công tác đến Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 15
Lũy kế: 1030716
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa