Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO GIẢI TOẢ CỔ PHIẾU HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG
Theo văn bản số 2193 /TTLK, ngày 05.08.2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc thay đổi loại chứng khoán SEB đối với các cán bộ trong ban điều hành Công ty.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo chấp thuận điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do cho 08 cổ đông theo đề nghị của SEB, với các cổ đông và số lượng chứng khoán giải toả như sau:

* Ngày hiệu lực: Kể từ ngày 05 tháng 08 năm 2009.

* Danh sách cổ đông và số lượng giải toả:

1. Ông Vi Việt Dũng - Số lượng: 34.150 cổ phiếu

2. Ông Nguyễn Minh Tiến - Số lượng: 30.150 cổ phiếu

3. Ông Nguyễn Đức - Số lượng: 2.500 cổ phiếu

4. Ông Phạm Văn Dũng - Số lượng: 22.500 cổ phiếu

5. Ông Ngô Đức Trung - Số lượng: 11.650 cổ phiếu

6. Ông Nguyễn Hoài Nam - Số lượng: 5.000 cổ phiếu

7. Ông Trịnh Giang Nam - Số lượng: 500 cổ phiếu

8. Bà Nguyễn Thị Ánh Xinh - Số lượng: 2.500 cổ phiếu
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 13
Lũy kế: 1030802
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa