Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2018
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1/2018.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 273 840
   Tháng:6 334 230
   Năm:19 235 834
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 25
Lũy kế: 1035873
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa