Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC CÔNG TY MẸ NĂM 2017
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 273 840
   Tháng:6 334 230
   Năm:19 235 834
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 12
Lũy kế: 1035887
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa