Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC HỢP NHẤT NĂM 2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.
Chi tiết xem file đính kèm.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 273 840
   Tháng:6 334 230
   Năm:19 235 834
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 9
Lũy kế: 1035844
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa