Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
CÔNG BÔ THÔNG TIN BCTC QUÝ 2 VÀ BÁN NIÊN NĂM 2015
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 2 và bán niên năm 2015.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 315 700
   Tháng:6 988 090
   Năm:6 988 090
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 33
   Năm: 33
Online: 16
Lũy kế: 789183
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa