Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2014
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư BCTC Công ty mẹ Q1/2014:

Chi tiết xem file đính kèm.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 307 730
   Tháng: 613 390
   Năm:40 332 474
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 83
Online: 65
Lũy kế: 1123554
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa