Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ IV/2008
Do hiểu sai số liệu để so sánh, SEB đã có nhầm lẫn trong việc lấy số liệu ngày 31.12.2007 thay vì phải lấy số liệu ngày 30.09.2008 cho Bảng cân đối kế toán trong công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 38/2007/TT-BTC. SEB xin công bố lại, đính chính sai sót toàn bộ Báo cáo Tài chính tóm tắt Quý IV/2008 của doanh nghiệp.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 318 650
   Tháng:3 153 470
   Năm:54 035 924
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 19
Lũy kế: 1176557
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa