Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2008
Báo cáo Tài chính năm 2008 của SEB đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC. Dưới đây là bảng tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2008.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 318 650
   Tháng:3 153 470
   Năm:54 035 924
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 19
Lũy kế: 1176666
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa