Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BẢN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ IV/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt của SEB được công bố trên các phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tam Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Website Công ty.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 318 650
   Tháng:3 153 470
   Năm:54 035 924
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 20
Lũy kế: 1176646
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa