Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31.12.2007 CỦA CÔNG TY
Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2007 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, và đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008, ngày 28.03.2008.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 318 650
   Tháng:3 153 470
   Năm:54 035 924
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 17
Lũy kế: 1176635
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa